Betingelser for Simon Steenholm

Simon Steenholm
Stæreskellet 34
2635 Ishøj
TLF: +4542217569
CVR: 26522633

Betingelser for foredrag/workshop/coaching/kursus

Den engagerede og kunden forpligter sig i dette aftaleforhold med accept per e-mail.    

Ved afbestilling af arrangementets gennemførelse betales det fulde beløb af honoraret til den engagerede. Dette vil dog udløse at kunden vil have et foredrag til gode indenfor de kommende 12 måneder.

Engagerede er berettiget til at undlade at optræde, såfremt arrangøren ikke opfylder sine forpligtelser. I sådanne tilfælde, såvel som i tilfælde af, at engagerede efter at have indfundet sig hindres i at optræde som aftalt, er engagerede berettiget til det fulde honorar.

Kunden hæfter ikke for honoraret og er ikke ansvarlig for kontraktbrud, ved forsinkelser fra engageredes side.

Denne aftale er indgået med sædvanligt forbehold for force majeure. Det påhviler dog engagerede i videst muligt omfang at træffe foranstaltninger, der kan sikre optræden på de aftalte vilkår, uanset forsinkelse eller aflysning af transportmidler. En mulighed er at den engagerede finder en alternativ foredragsholder.

Denne aftale kan ophæves pga. et forbud mod afholdelse af engagementet ved alvorlig trafikstandsning (is hindring, blokade af landevej), at det fysisk er umuligt for engagerede at nå frem. Den engagerede forsøger i givet fald i samråd at skaffe arrangøren en anden foredragsholder i stedet. Uanset aflysning eller lignende, er honoraret dog erkendt skyldig ved aftalens godkendelse.

 

Skriv til mig direkte og jeg svarer med en video.

 

Eller søg i det altid voksende videobibliotek.

Få Gratis Coaching via inspirerende videoer

Scroll to Top

Skriv til Simon

Søg først i video biblioteket om der er svar på dine spørgsmål. Ellers skriv direkte til Simon med udgangspunkt i dine udfordringer og problemer, kom med video forslag og jeg vil svare med en video – husk du spørger anonymt og alle ser svaret.